สล็อตออนไลน์

สล็อตออนไลน์

ทำไมแรมแบรนดท์และดาวินชีอาจวาดภาพตัวเองด้วยตาเบ้

ทำไมแรมแบรนดท์และดาวินชีอาจวาดภาพตัวเองด้วยตาเบ้

นักวิทยาศาสตร์ยังคงถกเถียงกันอยู่ว่าสาเหตุมาจากความผิดปกติของดวงตาหรือดวงตาที่เด่นชัดเพียงข้างเดียว ตาที่โดดเด่นอย่างมาก ไม่ใช่ความผิดปกติของดวงตา อาจอธิบายได้ว่าทำไม Leonardo da Vinci และ Rembrandt van Rijn จึงวาดภาพตัวเองด้วยดวงตาที่ไม่ตรงแนว การวิจัยก่อนหน้านี้ชี้ให้เห็นว่าศิลปินที่มีชื่อเสียงอาจมีดวงตาของศิลปินอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นโรคตาที่เรียกว่า exotropia...

Continue reading...